Barra

2000kr

Rund som Moder Jord är denna trumma. Den spelas från Ghana, över Burkina Faso till Mali och har olika namn på olika ställen. Ibland ackompanjeras en djembe med flera barra, som är lågt stämda och har en mjuk ton. Den runda formen kommer av att den är gjord av en stor kalebass. Skinnet är av get.

tillkommer

Beställ