CD - Stockholm Vodou Orchestra

100kr

Ära vare Gud i höjden och alla smådjävlar också, här ljuder Kristina Aspeqvists första kompositioner för Stockholm Vodou Orchestra. Läs mer om orkestern här.

tillkommer

Beställ