Kristina Aspeqvist

Rythm works drivs och leds av Kristina Aspeqvist, kompositör och slagverkerska samt erkänt duktig och mycket uppskattad pedagog.

Efter många års resande och studerande framförallt i Västafrika har Kristina den traditionella gehörskunskapen om många trumtraditioner hon lärt direkt av lokala Mästertrumslagare i Ghana, Togo, Burkina Faso, Mali, Guinea, Guinea-Bissau och Tanzania. Hon började resa redan 1986 och har följt hur traditioner utvecklas och förändras. Flera Mästertrumslagare har blivit nära vänner och hon fortsätter spela med dem.

afrikansk-trumma

Efter åtta år på Kungl Musikhögskolan i Stockholm har hon den analytiska förmågan att transkriberaalla rytmer på noter, som i kombination med hennes genrekunskap gör att hon kan skapa egen trumrytmer i liknande stilar, speciellt anpassade till de grupper hon undervisar. Eller till andra instrument, ensembler eller körer.

afrikansk-trumma

Kristina har Master in Music, Musiker Individuell Studiegång, och Bachelor i Komposition inriktning jazz (storband) och har jobbat med alla möjliga genrer. Hon är inte främmande för något utan hemma i det mesta, från punk och folkmusik till klassiskt, EA eller….ja, musik helt enkelt.

afrikansk-trumma

Kristina Aspekvist har undervisat i trumspel och rytmisk förståelse kontinuerligt sedan 1987 och har utarbetat egna pedagogiska metoder för att snabbt och effektivt få kursdeltagarna att känna rytmen i kroppen.

afrikansk-trumma

Förutom att driva verksamheten i Rythm Works är Kristina Aspekvist kompositör som skriver musik på beställning för teatrar, orkestrar mm och en ofta anlitad musiker i Stockholms musikliv. Hon har vunnit mycket uppmärksamhet och många stipendier för musiken hon skrivit för sin 13-musiker starkaStockholm Vodou Orchestra.

afrikansk-trumma