att gå trumkurs

 

Att gå på trumkurs

Vi älskar trummor och rytmisk musik, och tror att alla människor, oavsett ålder och bakgrund, kan ha glädje av att spela. Rytm är ett grundläggande och viktigt element i musik och även i dans. I vår kultur finns det mycket fördomar kring rytmkänsla, som att man måste ha det i blodet och andra felaktigheter. Det går att öva upp rytmisk förståelse, precis som melodisk och harmonisk förståelse. Vissa människor lär sig snabbt, vissa tar längre tid på sig, som med allt annat här i livet. Men alla kan lära sig och njuta av att vara delaktiga i musikutövande.

Om nivåer och förkunskaper

Våra kurser har ibland olika nivåer och ibland inte. Om Du är nybörjare och kursen är nivågrupperad är det bättre att Du går flera nybörjarkurser innan Du går en avancerad. Detta för att få bättre flyt på speltekniken och bättre känsla för rytm i kroppen, vilket är moment som tränas på lite extra i nybörjarkurserna.
Ofta är alla nivåer välkomna på samma kurs. Då lärs flera saker ut samtidigt, vilket går alldeles utmärkt eftersom en slagverksorkester innehåller så många stämmor, en del svårare, andra enklare.

Läraren

Kristina Aspeqvist är en erkänt duktig och mycket uppskattad pedagog. Hon har undervisat i trumspel och rytmisk förståelse kontinuerligt sedan 1987 och har utarbetat egna pedagogiska metoder för att snabbt och effektivt få kursdeltagarna att känna rytmen i kroppen. Vilket är en genväg till att kunna tillgodogöra sig de komplexa och mångfasetterade afrikanska trumrytmerna och riktigt få till svänget.
Efter många års resande och studerande i Västafrika har Kristina den traditionella gehörskunskapen om många trumtraditioner hon lärt direkt av lokala Mästertrumslagare i Afrika.
Och efter fem år på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har hon den analytiska förmågan att transkribera alla rytmer på noter, samt skapa egna trumrytmer i liknande stilar, speciellt anpassade till de grupper hon undervisar. Därefter gick Kristina även Kompositionsutbildningen (inriktning storband) i tre år.
Kristina har lett flera musikgrupper, t ex kvinnotrumgruppen Ohemaa specialicerad i ghanesisk traditionell slagverksmusik, och större orkestrar som spelar musik Kristina skrivit och arrangerat själv, som Stockholm Vodou Orchestra. Hon är dessutom flitigt engagerad som musiker i olika sammanhang.

Vilken trummusik lärs ut?

Musikgenrerna vi jobbar med är från Västafrika. Mest rytmer från Mali-Senegal-Guinea å ena sidan och Ghana-Togo-Nigeria å den andra.
Varje kurs brukar arbeta med minst två musikstilar parallellt. Ofta är det en musikstil på djembetrummor med tillhörande klock- och basrytmer, samt en musikstil på kpanlogotrummor med komptrummor, kalebasser och klockor. Ibland blir det musik för ewe-trumsetet. Ibland har vi specialkurser för breketetrummor och dondontrummor eller andra instrument.
På alla kurser tränar vi koordination och rytmisk medvetenhet för att lättare uppleva känslan i rytmen. Det gör det roligare att spela och lättare att släppa loss.

Vi anser att det också är viktigt att öka människors genrekunskap om afrikansk musik. Det gör vi genom att erbjuda kurser och föreläsningar i en mängd skiftande ämnen.
Det finns så många kulturer i Afrika som alla har sin egen musik. Egentligen kan man inte kalla något för ”afrikanskt” för kontinenten är så otroligt stor och varierad. Och ändå finns element i musiken som överallt är gemensam.
I vår affär i Bagarmossen i Stockholm har vi ibland föreläsningar, med både svenska och internationella föreläsare,  om olika aspekter av afrikansk musik. Se program under aktuella trumkurser.