teambuilding/friskvård

Hur går det till?


Varje workshop anpassas så att den passar respektive grupp.   
Vi har en dialog med uppdragsgivaren om det finns speciella önskemål och arbetar inte utifrån ett stelt förutbestämt schema. Vi låter gruppens unika dynamik styra processen.

Inriktningen kan t ex. vara:
För personal- och ledningsgrupper med ledarskaps- samarbetsträning, kreativt tänkande, uppbrytande av vardagliga roller och strukturer och skapande av en lekfull upplevelse.
För personal- och friskvård för att förebygga utbrändhet, få igång musklerna med rörelser, ha kul, få bra stämning i gruppen.
För personalfesten som ett uppfriskande inslag före middagen!

Deltagarna sitter alltid i en cirkel med varsin trumma framför sig och betoningen är att medverka, inte visa upp, att uppleva, inte prestera.

Samträning med musik


Vi människor vill hela tiden kommunicera, bli bekräftade, få information, få kontakt och ha en aktiv med- och samverkan i den grupp vi tillhör.

Den stora fördelen med att arbeta med kommunikation via trumspel är att koncentration, öppenhet, lyhördhet, ansvar osv. inte bara registreras intellektuellt, utan upplevs med alla sinnen under lustfyllda former. En grupp människor som musicerar tillsammans, känner glädje, lust och mycket stark gemenskap. Ofta får vi starka förnimmelser av ordlöst igenkännande i vårt inre, vilket kanske kan bottna i erfarenheter från vår allra tidigaste utveckling. Forskning har funnit att musikaliteten sitter i den ursprungliga s.k. reptilhjärnan.

För att maximalt och på kort tid tydliggöra funktioner och disfunktioner i en grupp, använder vi spel på afrikanska trummor. På så sätt kringgås  blyghet och dåligt musikaliskt självförtroende då musikaliska tillkortakommanden och misslyckanden sällan förknippas med afrikanska trummor. Trummorna har också andra stora fördelar, t ex. är de vackra att se på och låter fint direkt även för nybörjaren.

Musik är en ganska abstrakt konstform, och kräver förståelse för, och gemensamma upplevelse av, tiden. Samtidigt ger arbetsformen utrymme för enskilda individers olika förutsättningar och erfarenheter av musikutövande. Även den som aldrig har spelat något instrument hittar sin uppgift i sammanhanget. Mot slutet av processen kommer ledaren att ha lett fram gruppen till ett optimalt resultat där vars och ens speciella förmåga kommer till uttryck på ett naturligt sätt. Vi spelar ihop och det svänger.

En personalutvecklingsdag med rythm works! Bendoula kan se ut så här:


9.00 Samling, kort presentation. Genomgång av slagteknik på
handtrummor. Enkla uppvärmningsrytmer. Alla spelar samma rytm gemensamt. Koordinationsövningar för att träna rytmisk förståelse med röst och rörelse.

10.30 –11.00 Fikapaus

11.00-12.00 En rytm blir två eller tre, och vi spelar dem tillsammans, gör polyrytmik. Rytmerna blir fler, och sakta mer och mer komplicerade tills vi har ca fem olika rytmer som sätts ihop till ensemblespel. Orkestern blir fulltalig genom bastrummor, klockor och kalebasser. De olika stämmorna har sina egna stationer som deltagarna byter mellan för att få möjlighet att prova så många roller i musiken de vill. Musiken rullar på, vi upplever känslan av att uppgå i något större, deltar i det multikulturella ordlösa språkets själ .

12-13.00 Lunchpaus

13.00- 14.30 Sånger som passar till rytmerna lärs ut.
Ny musikstil introduceras med annorlunda känsla. Träning på dessa nya rytmer med samma teknik som ovan, röst och rörelse, samt orkesterspel.

14.30-15.00 Fikapaus

15.00-16.00 Uttrycksträning i solistspel. En enkel övning i att få allas uppmärksamhet och stöd, samtidigt som den egna trummans röst hörs högst i musiken.
Repetition av förmiddagens rytm. Utvärdering.

Exakt hur en dag går till beror både på uppdragsgivarens önskemål och den aktuella gruppens förmåga och villighet.
Varje tillfälle är unikt och inget kan bli fel, bara olika.