åsikter företag

Några röster från nöjda kunder från rythm works!

och Bendoulas historia:


”Kristina är en god pedagog. Skapar en tillåtande stämning i gruppen”

”Alltid så avslappnat och avspänd stämning. Mycket glädje och skratt där rytmerna får utrymme och känns i hela kroppen.”

”Det är som om man måste ta sig igenom generationer av förstelning och glömska för att komma fram till det ursprungliga som är äkta för var och en… och så får man träning i att tänka med båda hjärnhalvorna.”

”Underbart att få spela tillsammans i gruppen med kombinationen av de olika rytmerna och med olika slaginstrument = vilken glädje jag av och till känner i kroppen!”

”Tack för allt individuellt stöd du ger!”

”Jag tycker om att trumma för jag får använda kroppen och inte huvudet så mycket. Det blir lite som meditation.”

”Jag tycker om att spela i grupp och jag tycker att det är otroligt roligt att det blir en orkester med flera instrument, inte bara flera rytmer.”

”Tack för att du återinför rytm och takt i mig. Du är en otrolig pedagog och har förmågan att bryta ner rytmer och pauser i små lättförstådda segment.”

”Att jobba med rytmer ger ett ökat välbefinnande för mig. Hos Kristina finns gott om utrymme att leka sig fram, pröva och utvecklas.”

gruppdeltagare

"Vi var mycket nöjda med trumningen under konferensen."
Gunnar Larsson, chef för Kammarkollegiet i Karlstad

"En och en halv timme senare satt vi som i trans och dunkade fram budskapet
'Här kommer vi och vi är samspelta och redo att axla ett stort ansvar för varandra, våra medarbetare och vårt företag'.
Att man på så kort tid skulle släppa hämningarna och faktiskt med glädje och stolthet kunna trumma tillsammans med övriga "lagkamrater" var fantastiskt. Spontant kände jag att det borde fler prova, dock inte våra konkurrenter.
Ulf fick verkligen fram parallellerna mellan att ta ansvar för ett företag och ta ansvar inom gruppen, när vi trummade."
Håkan Johansson, vd Swedish Radio Supply AB, Karlstad

"Under dagens musikaliska utveckling framträdde tydligt paralleller till den samverkan, som är nödvändig ombord på ett fartyg för att verksamheten ska fungera. Den gemensamma pulsen kan liknas vid verksamhetsidén och målen för verksamheten. De olika rytmfigurerna, som är samverkande, kan ses som skilda tjänstegrenar eller arbetsuppgifter. Med den gemensamma trygga grundpulsen, kan solister lyftas fram, som i sin tur lyfter fram hela gruppen.
Precis som i arbetslivet, finns i musiken de olika rollfunktionerna; bärande, pådrivande och bromsande eller för att lättare komma ihåg - ”motor, gas och broms”.
Att den musikaliska inledningen på vår teambuilding gav en positiv kick är helt uppenbart. Om det funnits någon is att bryta sig igenom inom gruppen, så var den som bortblåst redan vid middagen, där sorlet och stämningen var hög."
Kommendörkapten Peter Fernlund, Fartygschef HMS Göteborg

"Kursstedet, lang ute på landsbygda, var enkelt og egnet seg utmerket til formålet. Vertskapet instruerte oss i afrikansk tromming, og sorget for at vi hadde det bra.
Å starte en slik samling med musikk som du skaper selv, gir en sjelden felleskapsfölelse og en ro, som nok mange savner i en hektisk hverdag. Fölelsen av å slappe av, samt å få skjövet hverdagen unna, var intrykk som alle deltakerne sto sammen om."
Vidar Hanger, soussjef, Gjensidige Forsikring, Oslo

"Fantastiskt att kunna bli samtrimmade på så kort tid. Ger positiva attityder.
Skapade på mycket kort tid en ny typ av laganda. Roligt. Mycket positiv erfarenhet.
Intressant, annorlunda upplevelse än det man är van vid. Fint att få använda sina "blockerade" sidor.
I de bästa stunderna var känslan nästan magisk....gruppen hade en rytm. de gamla rollerna försvann nästan totalt."
Utdrag från utvärdering gjord av chefer vid IBM Nordiska Ekonomiavdelningar i Helsingfors,
Köpenhamn, Oslo och Stockholm