för skolan

Varför spela afrikanska trummor i skolan?


Alla älskar musik. Att skapa musik tillsammans är en lekfull upplevelse som får oss att må bra. Rytm är ett grundläggande element i musiken som talar till oss direkt. Med trummorna som verktyg kan vi på ett samtidigt snabbt och enkelt sätt närma oss och uttrycka rytmen.
Att spela trummor tillsammans är kul och skapar lust och glädje.
Det får oss att vilja samarbeta, lyssna på varandra, uttrycka oss och att vara här och nu med kropp och själ, hjärna och hjärta.
Det är en social aktivitet som gör att deltagarna tonar samman och känner gemenskap i musikens rytm. Alla får en gemensam upplevelse, blir en enhet i tiden och rummet.
Trumgruppen skapar en social samarbetssituation, en miniatyr av en familj, en grupp eller en samhällsstruktur. Mobbning blir irrelevant om den gör att helheten förstörs och musiken ”välter omkull”. Lagarbetet lönar sig genom att helhetsupplevelsen blir njutbar. Riktigt kreativt samarbete med ett direkt, högljutt och svängigt resultat alltså!
Det handlar mer om att lyssna, inte prata; att göra, inte analysera; att acceptera och inte döma; att synkronisera, inte leda eller följa. Resultatet är alltid överraskande!
Det är dessutom en avstressande, fokuserande aktivitet som omöjliggör tankar på annat och lämnar Dig med en känsla som påminner om efter en lättare meditation.

Alla kan vara med


Det som är så bra med trummor är att alla kan vara med, det kan vara riktigt enkelt och komplicerat utmanande samtidigt. Med en bra ledare behöver ingen känna sig utanför och inte heller ha tråkigt, för deltagarna kan spela på olika nivåer samtidigt och så blir det ändå bra ihop. Man kan också vara hur många som helst -storleken på rummet och antal trummor avgör!

Hela kroppen kan vara med


Vid intresse kan även lite längre danspass i afrikansk dans erbjudas och vävas in i trumningen. Fysiska övningar som koordination för att öka den rytmiska förståelsen används alltid. Att komma loss lite med kroppen, med rörelser, koordination och dans, är alltid bra för att man inte ska stelna till och få ont, och för att få igång och få ut energierna som skapas.

Trumning tränar bl.a:


Koncentration - Att vara här och nu, fysiskt och mentalt.
Öppenhet - Både inåt oss själva och utåt gruppen.
Lyhördhet - Att lyssna på varandra.
Ansvar - Var och en håller sin tilldelade rytm.
Tydlighet - De andra måste kunna höra mig.
Synkronicitet – Resultatet blir att vi gör musik ihop!
Koordination - Höger och vänster hjärnhalva, upp och ner.
Matematiksinnet - Rytmer är matematiska formler.
Musikalitet - Förstås!

“Without music, life would be a mistake.” Friedrich Nietsche

”Rytm är en läkande kraft som förbinder det övre med det nedre och som i strömmande andning och pulserande blod ständigt skapas på nytt.”
F. von Bothner