fortbildning skolan

Fortbildning


Rythm works! Bendoula erbjuder fortbildningsdagar för musiklärare, förskolepersonal och andra lärare med målsättning att ge material som sedan kan användas i undervisningen, och som friskvård för att ge en personalgrupp en trevlig upplevelse. Ofta sammanfaller dessa bägge syften!
T ex kan vi arbeta med att få inblick i musikens och rytmens betydelse för barns utveckling, motivation och inlärning. Vi bekantar oss med afrikanska rytmer och får del av den livsbejakande glädjen, som denna tradition har att erbjuda.
Vi arbetar med puls, enkla grundrytmer och ramsor. Vi tar upp metodiska spörsmål och hur man kommer igång med barnen.
Vi laddar batterierna och får till en svängig avslutning av dagen.

Hur går det till?


Exakt hur en dag ser ut beror på önskad inriktning, varje tillfälle anpassas så att den passar respektive grupp. Vi kan t ex. fokusera oss på:

Grundkurs i trumspel
Att trumma till sånger
Ensemblespel för orkester
Arrangemang av slagverk till musikensembler
Rytmpedagogik för småbarnsgrupper
Rytmiska lekar, danser och sånger
Afrikanska sånger med eller utan rytmer och rörelser
Specialarrangemang av traditionella afrikanska låtar för er aktuella instrumentsättning
Hur man lär ut rytm
Sydafrikansk stöveldans
Specialiserad genrekunskap av: djembemusik, kpanlogo, ewemusik mm
För frisk- och personalvård för att förebygga utbrändhet, få igång musklerna med rörelser, ha kul, få bra stämning i gruppen.
För personalfesten som ett uppfriskande inslag före middagen!

En fortbildningsdag för skolan med rythm works!Bendoula
kan t ex. se ut så här:


9.00 Samling, kort presentation och förklaring av rytm som pedagogik och musikform. Genomgång av slagteknik på handtrummor. Enkla uppvärmningsrytmer. Alla spelar samma rytm gemensamt. Koordinationsövningar för att träna rytmisk förståelse med röst och rörelse. Lekar med ramsor som pedagogiska minneshjälpmedel.

10.30 –11.00 Fikapaus

11.00-12.00 En rytm blir två eller tre, och vi spelar dem tillsammans, gör polyrytmik. Rytmerna blir fler, och sakta mer och mer komplicerade tills vi har ca fem olika rytmer som sätts ihop till ensemblespel. Orkestern blir fulltalig genom bastrummor, klockor och kalebasser. De olika stämmorna har sina egna stationer som deltagarna byter mellan för att få möjlighet att prova så många roller i musiken de vill. Musiken rullar på, vi upplever känslan av att uppgå i något större, deltar i det multikulturella ordlösa språkets själ.

12-13.00 Lunchpaus

13.00- 14.30 Sånger som passar till rytmerna lärs ut.
Ny musikstil introduceras med annorlunda känsla. Träning på dessa nya rytmer med samma teknik som ovan, röst och rörelse, samt orkesterspel.
Reflektion över musikens och rytmernas byggstenar, hur man lär ut till barngrupper

14.30-15.00
Fikapaus

15.00-16.00
Uttrycksträning i solistspel. En enkel övning i att få allas uppmärksamhet och stöd, samtidigt som den egna trummans röst hörs högst i musiken.
Repetition och dokumentation av dagens materila. Utvärdering.