i undervisningen skolan

Spela med barn i undervisningen


Alla ungar älskar att slå på trummor och utveckla sin musikalitet och sin samarbetsförmåga i den situation som trumgruppen innebär.
Ibland handlar det om att få en skolklass motiverad att göra något tillsammans och genom att börja med riktigt enkla övningar få med sig alla. Sedan kommer musiken, orkesterspelet och det roliga av sig själv.
Man kan dessutom ofta se dramatiska förändringar till det bättre, eller åtminstone en plötslig förmåga till fokusering, hos de mest ”besvärliga” barnen, som kanske lättare uttrycker sig genom rytm. Forskning har visat att musikundervisning främjar annan undervisning, t ex i språk och matematik. Många barn vi har undervisat som haft svårt i andra ämnen, och svårt med koncentrationen eller att sitta still, har uttryckt glädje, tacksamhet och även förvåning över att de varit så ”duktiga” och lärt sig så mycket så lätt.
Vi har även lång erfarenhet av att utbilda äldre elever på folkhögskolor och musikhögskolor i afrikanskt trumspel, rytmisk förståelse, rytmpedagogik samt ensemblespel där Kristina arrangerat traditionell afrikansk musik för den instrumentsättning som tillhandahållits.  
Vi erbjuder både trumspelskurser med instrument; och rytmövningar, sydafrikansk stöveldans eller annan dans eller sångkurs utan instrument.