Trumlektion för livet

Att spela trummor i grupp får eleverna att samarbeta och att vara här och nu. Genom gruppspelet skapas en ny social samarbetssituation centrerad kring att lyssna, inte prata; att göra, inte analysera; att tillåta och inte döma. Alla kan vara med och resultatet brukar glädja och överraska. När en skolklass spelar tillsammans tränas bland annat:

 • Koncentrationsförmågan – att vara här och nu
 • Öppenheten – då kroppen lockas till lekfull rörelse
 • Tydligheten - de andra måste kunna höra dig
 • Samarbetsförmågan – genom att lyssna på andra
 • Lyhördheten – genom samspel
 • Ansvarsförmågan – att hålla sin tilldelade rytm
 • Balanssinnet – mellan vänster och höger hjärnhalva
 • Matematiksinnet – rytmen är en matematisk formel
 • Musikaliteten – som ger glädje och gemenskap

”Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything.”

Plato

Trummor i klassrummet

Många barn vi har undervisat som haft svårt i andra ämnen och svårt med koncentrationen eller att sitta still, har uttryckt glädje, tacksamhet och även förvåning över att de varit ”så duktiga” och lärt sig så mycket så lätt. Forskning har visat att musikundervisning främjar annan undervisning som exempelvis i språk och matematik.

Rythm Works har lång erfarenhet av att utbilda elever i alla åldrar. Från förskoleålder till äldre elever på folkhögskolor och musikhögskolor. Undervisningen anpassas i samarbete med lärare med utgångpunkt i de behov som finns i respektive grupp. Exempel på fokusområden kan vara:

 • Kamratskap
 • Koncentration
 • Samarbete
 • Glädje
 • Lyhördheten – genom samspel
 • Musikalitet

Några av de skolor vi samarbetat med:

 • Värmdö, Kista, Bredäng m fl Kulturskolor
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 • Örebro Musikhögskola
 • Göteborgs Musikhögskola
 • El Sistema i Stockholm
 • Björkhaga skola, Akallaskolan, Askebyskolan i Rinkeby, Eriksdalsskolan, Södertälje
 • Konfirmationsgrupper i flera kyrkor i Värmland och Stockholmsområdet
 • En mängd förskolor med barn från 1 år och uppåt

Hur går det till?

Exakt hur en dag ser ut beror på önskad inriktning, varje tillfälle anpassas så att den passar årskurs, gruppstorlek och individuella förutsättningar. Vi erbjuder bland annat:

 • Grundkurs i trumspel
 • Rytmisk förståelse - koordinationsövningar
 • Rytmpedagogik för småbarnsgrupper
 • Rytmiska lekar, danser och sånger
 • Ensemblespel för elever med Adhd
 • Ensemblespel för elever med funktionshinder
 • Trumspel för en tystare klassrumsmiljö

Fortbildning för pedagoger

Vi erbjuder fortbildningsdagar för musiklärare, förskolepersonal och andra lärare. Målsättningen är att ge material som sedan kan användas i undervisningen eller som friskvård i form av en avslappnande och inspirerande upplevelse. Ofta sammanfaller dessa bägge syften.

En rytmisk fortbildningsdag kan se ut så här:

9.00

Samling, kort presentation och förklaring av rytm som pedagogik och musikform. Genomgång av slagteknik på handtrummor. Enkla uppvärmningsrytmer. Alla spelar samma rytm gemensamt. Koordinationsövningar för att träna rytmisk förståelse med röst och rörelse. Lekar med ramsor som pedagogiska minneshjälpmedel.

10.30 – 11.00

Fikapaus

11.00 – 12.00

En rytm blir två eller tre, och vi spelar dem tillsammans, gör polyrytmik. Rytmerna blir fler, och sakta mer och mer komplicerade tills vi har ca fem olika rytmer som sätts ihop till ensemblespel. Orkestern blir fulltalig genom bastrummor, klockor och kalebasser. De olika stämmorna har sina egna stationer som deltagarna byter mellan för att få möjlighet att prova så många roller i musiken de vill. Musiken rullar på, vi upplever känslan av att uppgå i något större, deltar i det multikulturella ordlösa språkets själ.

12.00 – 13.00

Lunchpaus

13.00 – 14.30

Ny musikstil introduceras med annorlunda känsla. Träning på dessa nya rytmer med samma teknik som ovan, röst och rörelse, samt orkesterspel. Reflektion över musikens och rytmernas byggstenar, hur man lär ut till barngrupper

14.30 – 15.00

Fikapaus

15.00 – 16.00

Uttrycksträning i solistspel. En enkel övning i att få allas uppmärksamhet och stöd, samtidigt som den egna trummans röst hörs högst i musiken. Repetition och dokumentation av dagens pass. Utvärdering.

Kontakta oss

Det är mest uppskattat att spela på de stora och konstfärdigt snidade autentiska västafrikanska trummor som vi tar med –men det går faktiskt att ha rytmworkshops helt utan trummor också. Då använder man kroppen, händer, fötter, rösten och allt vad som finns tillgängligt som nyckelknippor, sopkorgar osv. Vi samarbetar med danslärare och andra trumslagare/musiker om det behövs för större arrangemang som temadagar och dylikt. Vi organiserar transporten med trummorna om skolan inte har själva och kan åka över hela Sverige.
Kontakta oss för offert så anpassar vi upplägget efter de förutsättningar och önskemål som just din skola har, vare sig det är för barnen eller pedagogerna.